O firmě

Firmu jsem založil v roce 1989, zpočátku se zabývala výrobou dřevěných obalů pro MEZ Mohelnice.

V roce 1992 jsem se rozhodl pro výstavbu nové hlavní dílny, která se v následujících letech rozrostla o další dvě dílny na zhruba 350 m2 plochy. Nyní je firma vybavena profesionálními stroji od firmy EPIMEX s.r.o na výrobu nábytku z velkoplošných materiálů.

V součastné době se firma zabývá výrobou:

Zákazníkům nabízíme realizaci dle jejich požadavků, včetně zaměření (3D program), dovozu a montáže.

Naším cílem je spokojený zákazník.